Пелети бял бор - 15 кг.

Строителни материали / Дървен материал / Пелети бял бор - 15 кг.

Пелети бял бор - 15 кг.

Пелети бял бор - 15 кг.

line
ID : i3806

СертификатХарактеристики пелети:

Клас: А1
Към клас А1 спадат пелети, за които съдържанието на пепел е строго ограничено – то е най-много 0.7%. Към клас А2 спадат пелети, при които съдържанието на пепел достига до 1.5 %. Пелетите от клас А се използват в малки отоплителни системи, а тези от клас А2 са предназначени за по-големи отоплителни системи или за системи, при които няма толкова строги изисквания за качеството на пелетното гориво.

Диаметър – 6 mm;
Калоричност ~ 18 MJ/kg;
Обемно тегло ~ 630 kg/m3;
Влажност ~ 5%;
Пепел ~ 0,65%

ПРЕДЛАГАМЕ И ТРАНСПОРТ

line

Файлове :

arrowпелети.jpg


Напиши количество :

И